İletişim

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
Engelli Öğrenciler Danışma ve Koordinasyon Kurulu Sekreterya
Dahili:1268